Societatea Europeană pentru Oncologie Pediatrică împreună cu Coordonatorii Proiectului PARTNER și ERN PaedCan subliniază importanța colaborării în vederea îmbunătățirii asistenței medicale pentru copiii cu cancer rar din Europa.Comunitatea europeană de oncologie pediatrică, inclusiv toți membrii SIOP Europe, au recunoscut din ce în ce mai mult necesitatea de a dezvolta proiecte dedicate special tumorilor pediatrice rare pentru a depăși toate aceste obstacole. The European Society for Paediatric Oncology together with Coordinators for the PARTNER Project and ERN PaedCan highlight the importance of collaboration in order to improve the care of children in Europe with rare cancer.The European paediatric oncology community, including all SIOP Europe members, have increasingly recognised the necessity to develop projects dedicated specifically to rare paediatric tumours to overcome all these obstacles.