Europos vaikų onkologijos draugija kartu su PARTNER projekto koordinatoriais ir ERN PaedCan pabrėžia bendradarbiavimo svarbą siekiant pagerinti retais vėžiniais susirgimais sergančių vaikų priežiūrą Europoje.Europos vaikų onkologų bendruomenė, įskaitant visus SIOP Europe narius, vis dažniau pripažįsta būtinybę rengti projektus, skirtus būtent retiems vaikų navikams, kad būtų įveiktos visos šios kliūtys. The European Society for Paediatric Oncology together with Coordinators for the PARTNER Project and ERN PaedCan highlight the importance of collaboration in order to improve the care of children in Europe with rare cancer.The European paediatric oncology community, including all SIOP Europe members, have increasingly recognised the necessity to develop projects dedicated specifically to rare paediatric tumours to overcome all these obstacles.