Ovaj dokument je opći vodič za najbolju praksu psihosocijalne skrbi za preživljavanje adolescenata i mladih odraslih osoba koje su preživjele rak. Utvrđeni problemi i preporučeni procesi usmjereni su na izgradnju zdravog psihosocijalnog funkcioniranja nakon završetka liječenja. Ovaj proces prati pratilac je tekućeg medicinskog praćenja i upravljanja kasnim učincima preživjelih. Psihosocijalni alat za pregled preživjelih i plan skrbi osmišljeni su tako da se provode kao dio holističkog multidisciplinarnog pristupa skrbi za preživjele AYA. Ne smiju se koristiti kao zamjena za kliničku prosudbu ili multidisciplinarno planiranje tima.