Ovaj dokument je opći vodič za najbolju praksu psihosocijalne skrbi za preživljavanje adolescenata i mladih odraslih osoba koje su preživjele rak. Utvrđeni problemi i preporučeni procesi usmjereni su na izgradnju zdravog psihosocijalnog funkcioniranja nakon završetka liječenja. Ovaj proces prati pratilac je tekućeg medicinskog praćenja i upravljanja kasnim učincima preživjelih. Psihosocijalni alat za pregled preživjelih i plan skrbi osmišljeni su tako da se provode kao dio holističkog multidisciplinarnog pristupa skrbi za preživjele AYA. Ne smiju se koristiti kao zamjena za kliničku prosudbu ili multidisciplinarno planiranje tima. This document is a general guide to best practice psychosocial survivorship care for adolescent and young adult survivors of cancer.The issues identified and the processes recommended are focused on building healthy psychosocial functioning following treatment completion.This process is a companion to the ongoing medical monitoring and late effects management of survivors.The psychosocial survivorship screening tool and care plan are designed to be implemented as part of a holistic multidisciplinary approach to AYA survivorship care.They are not to be used as a substitute for clinical judgment or multidisciplinary team planning.