JongPIT je nizozemska organizacija koja ima za cilj pomoći mladima s kroničnim stanjem ili invaliditetom da steknu kontrolu nad svojim životom. JongPIT nudi perspektivu, teži uključivanju u društvo i želi optimalno iskoristiti talent svih mladih ljudi s kroničnim stanjem ili invaliditetom. JongPIT is a Dutch organization which aims to help young people with a chronic conditions or disability to gain control of their lives.JongPIT offers Perspective, strives for Inclusion in society and wants to make optimal use of the Talent of all young people with a chronic condition or disability.