JongPIT is een Nederlandse organisatie die zich inzet om jongeren met een chronische aandoening of beperking te helpen de regie over hun leven terug te krijgen. JongPIT biedt Perspectief, streeft naar Inclusie in de samenleving en wil het Talent van alle jongeren met een chronische aandoening of beperking optimaal benutten. JongPIT is a Dutch organization which aims to help young people with a chronic conditions or disability to gain control of their lives.JongPIT offers Perspective, strives for Inclusion in society and wants to make optimal use of the Talent of all young people with a chronic condition or disability.