Dit document is een algemene gids voor de beste psychosociale nabestaandenzorg voor adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd. De geïdentificeerde problemen en de aanbevolen processen zijn gericht op het opbouwen van een gezond psychosociaal functioneren na voltooiing van de behandeling.Dit proces is een aanvulling op de voortdurende medische monitoring en het beheer van late effecten van overlevenden. De screeningstool en het zorgplan voor psychosociale overleving zijn ontworpen om te worden geïmplementeerd als onderdeel van een holistische multidisciplinaire benadering van AYA-overlevingszorg. Ze mogen niet worden gebruikt als vervanging voor klinisch oordeel of multidisciplinaire teamplanning. This document is a general guide to best practice psychosocial survivorship care for adolescent and young adult survivors of cancer.The issues identified and the processes recommended are focused on building healthy psychosocial functioning following treatment completion.This process is a companion to the ongoing medical monitoring and late effects management of survivors.The psychosocial survivorship screening tool and care plan are designed to be implemented as part of a holistic multidisciplinary approach to AYA survivorship care.They are not to be used as a substitute for clinical judgment or multidisciplinary team planning.