Acest document este un ghid general pentru cele mai bune practici de asistență psihosocială de supraviețuire pentru adolescenții și tinerii adulți supraviețuitori ai cancerului. Problemele identificate și procesele recomandate sunt concentrate pe construirea unei funcționări psihosociale sănătoase după finalizarea tratamentului.Acest proces este un însoțitor pentru monitorizarea medicală continuă și managementul efectelor tardive ale supraviețuitorilor. Instrumentul de screening pentru supraviețuirea psihosocială și planul de asistență sunt concepute pentru a fi implementate ca parte a unei abordări multidisciplinare holistice a asistențeii de supraviețuire AYA. Ele nu trebuie folosite ca un substitut pentru decizii clinice sau planificarea echipelor multidisciplinare. This document is a general guide to best practice psychosocial survivorship care for adolescent and young adult survivors of cancer.The issues identified and the processes recommended are focused on building healthy psychosocial functioning following treatment completion.This process is a companion to the ongoing medical monitoring and late effects management of survivors.The psychosocial survivorship screening tool and care plan are designed to be implemented as part of a holistic multidisciplinary approach to AYA survivorship care.They are not to be used as a substitute for clinical judgment or multidisciplinary team planning.