Diagnosticul, tratamentul și efectele medicale tardive ale cancerului pediatric pot modifica traiectoria psihosocială a supraviețuitorilor pe parcursul vieții.

Această analiză a literaturii se concentrează pe simptomele de sănătate mintală, atingerea reperelor sociale, realizarea din punct de vedere socioeconomic și comportamentele riscante pentru sănătate la supraviețuitorii cancerului pediatric.

Rezultatele sugerează că, deși majoritatea supraviețuitorilor sunt bine adaptați din punct de vedere psihologic, supraviețuitorii sunt expuși riscului de anxietate și depresie în comparație cu frații și/sau surorile acestora.

Psychological Symptoms, Social Outcomes, Socioeconomic Attainment, and Health Behaviors Among Survivors of Childhood Cancer