Dit artikel biedt strategieën voor clinici om kritieke gesprekken aan te gaan met adolescenten en jongvolwassen (AYA) patiënten over verschillende uitdagende onderwerpen.Vruchtbaarheid: Om zorgen over onvruchtbaarheid aan te pakken, zouden clinici de begrip van de patiënt over de invloed van hun diagnose op de vruchtbaarheid en hun wens voor toekomstig ouderschap moeten beoordelen. Ze zouden de mogelijke effecten van kanker en behandeling op de vruchtbaarheid moeten uitleggen, informatie moeten verstrekken over opties voor vruchtbaarheidsbehoud, moeten praten over tijdlijnen voor beoordeling en doorverwijzingen naar specialisten, en ondersteuning bieden om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Bespreken van Seksuele Gezondheid: Het starten van gesprekken over seksuele gezondheid omvat het stellen van relevante vragen, het normaliseren van zorgen en het creëren van een veilige ruimte voor open dialoog. Dit zorgt ervoor dat AYA’s zich op hun gemak voelen om hun behoeften en problemen met betrekking tot seksuele gezondheid te bespreken.

Financiële Zorgen: Clinici zouden niet moeten aarzelen om te informeren naar financiële zorgen, waarbij wordt benadrukt dat veel kosten kunnen worden voorzien. Ze zouden discussies over out-of-pocket kosten moeten integreren in hun workflow, ondersteunend personeel moeten inschakelen voor hulp, en AYA’s geruststellen dat het na verloop van tijd beheersbaarder wordt.

Overgangszorgen aan het einde van de behandeling: Het voorbereiden van AYA’s op de overgang van behandeling naar overleving is essentieel. Clinici zouden hen moeten identificeren en doorverwijzen naar leeftijdsgerichte middelen, inclusief peer-ondersteuning, om deze overgang te vergemakkelijken en hun algehele welzijn te ondersteunen.

Moeilijke gesprekken over prognose en het einde van het leven: Deze discussies zouden vroeg moeten beginnen om het begrip van de prognose te verbeteren. Clinici zouden het mogelijke overlijden moeten bespreken en, wanneer de prognose slecht is, het nieuws moeten brengen dat kanker ongeneeslijk is. Ze zouden de begripsniveau van de patiënt moeten beoordelen, hun begrip moeten delen, dankbaarheid moeten tonen voor de deelname van de patiënt, en plannen moeten maken voor de volgende stappen in de zorgreis.

Het incorporeren van deze strategieën in de klinische praktijk kan clinici helpen effectief te communiceren en tegemoet te komen aan de unieke behoeften en zorgen van AYA-patiënten, waardoor hun fysieke en emotionele welzijn gedurende hun kankertraject wordt bevorderd.

Managing Crucial AYA Oncology Conversations