Kanker is een ernstige ziekte die een lange en complexe behandeling vereist en bovendien een beslissend effect heeft op de hele gezinsstructuur. Wanneer bij een kind of adolescent de diagnose kanker wordt gesteld, ontstaan ​​er op school veel twijfels over de educatieve en emotionele behandeling met kanker.” De International Society of Pediatric Oncology stelt dat de zorg voor een kind met kanker de deelname vereist van een gecoördineerd multidisciplinair team: een gespecialiseerde arts, psychiater of psycholoog, maatschappelijk werker en het onderwijsteam waarmee het kind wordt behandeld. gerelateerd (leerkrachten in de ziekenhuisklas, leraren thuisversterking en leraren in het herkomstcentrum).

Het doel van deze gids is leerkrachten en begeleiders te helpen begrijpen hoe het kind of de adolescent en de ouders zich voelen, de fasen van de ziekte te kennen en twijfels op te lossen. Kortom, het doel is om over de middelen te beschikken om als leerkracht op een bevredigende en passende manier met een kind met een ernstige ziekte en zijn of haar unieke schoolsituatie om te gaan.

Het hoofdstuk is als volgt:
1. Basiskennis over kanker
2. Behoeften van de student met kanker
3. De school thuis
4. Actieprotocol
5. Actierichtlijnen voor de onderwijsgemeenschap
6. Broers en zussen
7. Wanneer de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt
8. Rouwzorg
9. Didactische hulpmiddelen

Information Brochure- School for Children With Cancer