Deze studie onderzoekt hoe vaak angststoornissen voorkomen bij mensen die kanker hebben overleefd na hun behandeling, waarbij wordt gelet op wanneer ze zich voordoen in relatie tot de kankerdiagnose en of ze samenhangen met stemmingsstoornissen. De meest voorkomende angststoornissen die zijn gevonden, zijn gegeneraliseerde angststoornis (GAS), sociale fobie (SF) en sociale angststoornis (SAS).

Wat interessant is, is dat een aanzienlijk aantal van deze angststoornissen zich voordeed na de kankerdiagnose, wat de gedachte uitdaagt dat ze er al waren voordat de kanker werd vastgesteld.Veel overlevenden van kanker geloofden dat hun angstsymptomen te wijten waren aan hun ervaring met kanker. Bijvoorbeeld, SAS trad vaak op wanneer ze zich anders voelden in hoe ze eruitzagen, over zichzelf dachten, of omgingen met anderen als gevolg van kanker. Aan de andere kant deed GAS zich vaak voor omdat ze zich zorgen maakten over veranderingen in hun gezondheid en zich kwetsbaarder voelden door kanker.

De studie ontdekte ook dat deelnemers gemiddeld 58 jaar oud waren, veel ouder dan wanneer angststoornissen doorgaans beginnen in de algemene bevolking. Dit suggereert dat de ervaring met kanker angststoornissen later in het leven kan doen ontstaan, wat aangeeft dat oudere overlevenden van kanker mentale gezondheidsondersteuning nodig hebben.Bovendien had meer dan tweederde van de kankeroverlevenden die na hun kankerdiagnose angststoornissen ontwikkelden, daarvoor nog nooit angststoornissen ervaren, wat betekent dat de ervaring met kanker mensen waarschijnlijk gevoeliger maakt voor angststoornissen voor de eerste keer.

De studie identificeerde ook enkele factoren die mensen waarschijnlijker maakten om na een kankerdiagnose een angststoornis te ontwikkelen, zoals meer bijwerkingen van de behandeling hebben, meer gevorderde kanker hebben en bestraling krijgen. Dit toont aan dat zorgverleners moeten controleren op angstsymptomen bij kankerpatiënten, vooral als ze bijwerkingen van de behandeling hebben.

Samengevat levert dit onderzoek belangrijke informatie over hoe vaak angststoornissen voorkomen bij overlevenden van kanker, wanneer ze zich voordoen en wat ze waarschijnlijker maakt. Het benadrukt de noodzaak van mentale gezondheidsondersteuning voor overlevenden van kanker.

Anxiety Disorder Onset Following Cancer Diagnosis