Dankzij de vooruitgang in de behandeling van kanker is het vijfjaarsoverlevingspercentage na kinderkanker gestegen tot 80%. Daarom zal 1/500 jongvolwassenen overleven. Endocriene gevolgen komen het meest voor en treffen 40-60% van de overlevenden. De meest voorkomende gevolgen zijn onder meer groeifalen en gonadale en schildklierziekten. Gevolgen komen vaker voor bij overlevenden van tumoren van het centrale zenuwstelsel, leukemie en lymfoom.

Hun ontwikkeling zal afhangen van het type kanker, de locatie, de leeftijd bij diagnose en de toegediende behandeling. Behandelingen die verband houden met meer endocriene gevolgen zijn craniale radiotherapie en hematopoëtische celtransplantatie. Vanwege de hoge prevalentie van endocriene gevolgen bevelen internationale richtlijnen endocrinologen aan om de overlevenden prospectief te evalueren. Omdat sommige van deze endocriene veranderingen zich pas in het volwassen leven zullen ontwikkelen, moeten transitieprogramma’s worden geïmplementeerd en moet er actief onderzoek worden gedaan om de endocriene gevolgen van de behandeling van kanker te verminderen.

Endocrinologic Sequelae in Childhood Cancer Survivors