Ova studija istražuje koliko su česti poremećaji anksioznosti kod ljudi koji su preživjeli rak nakon završetka liječenja, uz poseban naglasak na to kada se javljaju u vezi s dijagnozom raka i jesu li povezani s poremećajima raspoloženja. Najčešći poremećaji anksioznosti koji su pronađeni bili su opća anksioznost (GAD), socijalna fobija (SP) i poremećaj socijalne anksioznosti (SAD). Ono što je zanimljivo jest da se značajan broj tih poremećaja anksioznosti pojavio nakon dijagnoze raka, dovodeći u pitanje ideju da su već bili prisutni prije.

Mnogi preživjeli od raka vjerovali su da su simptomi njihove anksioznosti posljedica njihovog iskustva s rakom. Na primjer, SAD se često pojavljivao kada su se osjećali drugačije u izgledu, razmišljanju o sebi ili interakciji s drugima zbog raka. S druge strane, GAD se često javljao jer su se brinuli o promjenama u svom zdravlju i osjećali se ranjivijima zbog raka.

Studija je također otkrila da su sudionici u prosjeku imali 58 godina, puno stariji od dobi kada se u općoj populaciji obično javljaju poremećaji anksioznosti. To sugerira da iskustvo s rakom može uzrokovati razvoj poremećaja anksioznosti kasnije u životu, pokazujući da stariji preživjeli od raka trebaju podršku za mentalno zdravlje.

Dodatno, više od dvije trećine preživjelih od raka koji su razvili poremećaje anksioznosti nakon dijagnoze raka nikada prije nisu imali iskustvo s poremećajima anksioznosti, što znači da iskustvo s rakom može povećati vjerojatnost da ljudi prvi put razviju poremećaje anksioznosti.

Studija je također identificirala neke faktore koji čine ljude sklonijima razvoju poremećaja anksioznosti nakon dijagnoze raka, poput većeg broja nuspojava liječenja, uznapredovalog stadija raka i primanja radioterapije. To pokazuje da zdravstveni radnici trebaju provjeravati simptome anksioznosti kod pacijenata oboljelih od raka, posebno ako imaju nuspojave vezane uz liječenje.

Zaključno, ovo istraživanje pruža važne informacije o tome koliko su česti poremećaji anksioznosti kod preživjelih od raka, kada se javljaju i što može povećati vjerojatnost njihova nastanka. Ističe potrebu za podrškom mentalnog zdravlja za preživjele od raka.

Anxiety Disorder Onset Following Cancer Diagnosis