De flyer is een belangrijke informatiebron voor iedereen die zijn rijgeschiktheid wil checken bij een hersentumor of een andere oncologische aandoening waarbij het centrale zenuwstelsel is aangedaan. Er wordt ingegaan op juridische aspecten (rechtsgrondslag in Duitsland), contactpersonen, beoordelingscriteria voor de rijgeschiktheid, het onderzoek zelf en andere mogelijkheden. The flyer is an important source of information for anyone who wants to check their fitness to drive when suffering from a brain tumour or another oncological disease involving the central nervous system.It discusses legal aspects (legal basis in Germany), contact persons, assessment criteria for fitness to drive, the examination itself and other options.