Ši skrajutė yra svarbus informacijos šaltinis visiems, kurie nori pasitikrinti, ar gali vairuoti, kai serga smegenų augliu ar kita onkologine liga, susijusia su centrine nervų sistema. Joje aptariami teisiniai aspektai (teisinis pagrindas Vokietijoje), kontaktiniai asmenys, tinkamumo vairuoti vertinimo kriterijai, pats patikrinimas ir kitos galimybės.