Broșura este o sursă importantă de informații pentru oricine dorește să își verifice capacitatea de a conduce atunci când suferă de o tumoare cerebrală sau de altă boală oncologică care implică sistemul nervos central. Se discută aspecte legale (temeiul legal în Germania), persoanele de contact, criteriile de evaluare a aptitudinii de a conduce, examenul în sine și alte opțiuni. The flyer is an important source of information for anyone who wants to check their fitness to drive when suffering from a brain tumour or another oncological disease involving the central nervous system.It discusses legal aspects (legal basis in Germany), contact persons, assessment criteria for fitness to drive, the examination itself and other options.