“Ongeveer de helft van de kinderen met kanker wordt behandeld met anthracycline-achtige chemotherapie, zoals doxorubicine en daunorubicine. Deze medicijnen zijn vaak effectief gebleken, maar kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken in de vorm van hartschade. Dit kan leiden tot verminderde pompkracht van het hart.

Eerder onderzoek toonde aan dat het medicijn dexrazoxane hartschade kan voorkomen of verminderen. Esmée de Baat: “”Er waren echter zorgen over de veiligheid van dexrazoxaan, vooral over de ontwikkeling van tweede tumoren. Daarnaast waren er nog nauwelijks richtlijnen voor het gebruik van dit medicijn bij kinderen.

Deze nieuwe richtlijn voor kinderen is van groot belang om de behandeling van kinderen met kanker te verbeteren. Verder onderzoek naar onder andere de volgende onderwerpen is echter noodzakelijk: de langetermijneffecten van dexrazoxane, de effecten bij lagere anthracycline doses en welke kinderen hebben het meeste baat bij behandeling met dexrazoxane.”