Uit een onderzoek in de Verenigde Staten bleek dat bepaalde buurtfactoren de levenskwaliteit van overlevenden van kanker kunnen beïnvloeden. De onderzoekers ontdekten dat een lage sociaaleconomische status, een hoge samenstelling van minderheden, een grotere bevolkingsdichtheid, meer ongezonde restaurants en meer niet eengezinswoningen geassocieerd waren met lagere scores op het gebied van fysieke en mentale gezondheid onder overlevenden van kanker.

Het onderzoek identificeerde ook verschillende buurtscenario’s op basis van verschillende combinaties van bebouwde omgeving, sociaaleconomische samenstelling en demografie. Deze archetypes boden inzicht in hoe buurtkenmerken de kwaliteit van leven van overlevenden van kanker kunnen beïnvloeden.

Hoewel het onderzoek een aantal beperkingen heeft, dragen de bevindingen bij aan het begrip van hoe buurtkenmerken het welzijn van overlevenden van kanker kunnen beïnvloeden en kunnen ze helpen bij het ontwikkelen van gerichte interventies om de resultaten van overlevenden van kanker te verbeteren bij bevolkingsgroepen die nog niet zijn geholpen.

Impact of Social and Built Environments