Un studiu realizat în Statele Unite a constatat că anumiți factori legați de cartier pot avea un impact asupra calității vieții supraviețuitorilor de cancer. Cercetătorii au descoperit că statutul socio-economic precar, componența ridicată a minorităților, densitatea crescută a populației, restaurantele mai nesănătoase și mai multe unități locuite de mai mult de o singură familie au fost asociate cu scoruri mai scăzute de sănătate fizică și mintală în rândul supraviețuitorilor de cancer.

Studiul a identificat, de asemenea, diferite scenarii având cartierul ca figură centrală, bazate pe diferite combinații de mediu construit, compoziție socioeconomică și demografie. Aceste arhetipuri au oferit perspective asupra modului în care caracteristicile cartierului pot afecta calitatea vieții supraviețuitorilor de cancer.

Deși studiul are unele limitări, constatările contribuie la înțelegerea modului în care caracteristicile cartierului pot influența bunăstarea supraviețuitorilor de cancer și pot ajuta la dezvoltarea intervențiilor direcționate pentru a îmbunătăți rezultatele supraviețuirii cancerului în populațiile defavorizate.

Impact of Social and Built Environments