Otprilike polovica djece s rakom liječi se kemoterapijom antraciklinskog tipa, poput doksorubicina i daunorubicina. Ovi lijekovi često su se pokazali učinkovitima, ali mogu izazvati ozbiljne nuspojave u obliku oštećenja srca. To može dovesti do smanjene snage pumpanja srca.

Prethodna istraživanja pokazala su da lijek deksrazoksan može spriječiti ili smanjiti oštećenje srca. Esmée de Baat: “Međutim, postojala je zabrinutost oko sigurnosti deksrazoksana, posebno u vezi s razvojem sekundarnih tumora. Osim toga, još uvijek nije bilo nikakvih smjernica za korištenje ovog lijeka kod djece.’

Ova nova smjernica za djecu od velike je važnosti za poboljšanje liječenja djece oboljele od raka. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja sljedećih tema, među ostalim: dugoročni učinci deksrazoksana, učinci nižih doza antraciklina i koja djeca imaju najviše koristi od liječenja deksrazoksanom.