Šis dokumentas – tai bendras geriausios praktikos psichosocialinės priežiūros, skirtos vėžį išgyvenusiems paaugliams ir jauniems suaugusiesiems, vadovas. Nustatytos problemos ir rekomenduojami procesai yra orientuoti į sveiko psichosocialinio funkcionavimo kūrimą baigus gydymą. Šis procesas papildo išgyvenusiųjų nuolatinę medicininę stebėseną ir vėlyvųjų padarinių gydymą. Psichosocialinės išgyvenusiųjų psichologinės atrankos priemonė ir priežiūros planas yra skirti įgyvendinti kaip holistinio daugiadisciplininio požiūrio į išgyvenusių jaunų žmonių, sergančių vėžiu, priežiūrą dalis. Jie neturi būti naudojami kaip klinikinio vertinimo ar daugiadisciplininės komandos planavimo pakaitalas. This document is a general guide to best practice psychosocial survivorship care for adolescent and young adult survivors of cancer.The issues identified and the processes recommended are focused on building healthy psychosocial functioning following treatment completion.This process is a companion to the ongoing medical monitoring and late effects management of survivors.The psychosocial survivorship screening tool and care plan are designed to be implemented as part of a holistic multidisciplinary approach to AYA survivorship care.They are not to be used as a substitute for clinical judgment or multidisciplinary team planning.