Išgyvenusiems vaikystės, paauglystės ir jaunų suaugusiųjų (kuriems vėžys diagnozuotas iki 25 metų amžiaus) vėžį gresia psichikos sveikatos sutrikimų rizika. Šių klinikinės praktikos gairių tikslas – suderinti tarptautines rekomendacijas dėl vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį išgyvenusių asmenų psichikos sveikatos priežiūros. Šias gaires parengė tarpdisciplininė ekspertų grupė, remiama Tarptautinės gairių derinimo grupės. Įvertinome esamų išgyvenusiųjų klinikinės praktikos gairių suderinamumą ir atlikome sisteminę apžvalgą, vadovaudamiesi įrodymais pagrįstais metodais. Iš 7249 nustatytų tyrimų 76 straipsniai iš 12 šalių atitiko įtraukimo kriterijus. Mūsų sisteminėje apžvalgoje nustatyti vyraujantys psichikos sveikatos problemų rizikos veiksniai tarp išgyvenusiųjų vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį buvo šie: vėlyvas fizinis poveikis arba prasta sveikatos būklė, nedarbas, žemesnis išsilavinimas ir moteriška lytis arba giminė. Rekomendacijos buvo suformuluotos remiantis nustatytais įrodymais kartu su klinikiniais sumetimais. Šiose tarptautinėse klinikinės praktikos gairėse primygtinai rekomenduojama stebėti psichikos sveikatą visiems išgyvenusiems vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį kiekvieno stebėjimo vizito metu, o nustačius problemų, nedelsiant nukreipti pas psichikos sveikatos specialistus. Apskritai rekomendacijos atspindi būtinybę vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą kaip visapusiškos į išgyvenusiųjų sveikatos priežiūrą orientuotos sveikatos priežiūros dalį. Survivors of childhood, adolescence, and young adult (diagnosed when <25 years of age) cancer are at risk of mental health problems. The aim of this clinical practice guideline is to harmonise international recommendations for mental health surveillance in survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer.This guideline was developed by a multidisciplinary panel of experts under the sponsorship of the International Guideline Harmonization Group. We evaluated concordance among existing survivorship clinical practice guidelines and conducted a systematic review following evidence-based methods. Of 7249 studies identified, 76 articles from 12 countries met the inclusion criteria.The prevailing risk factors for mental health problems among survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer identified by our systematic review included physical late effects or poor health status, unemployment, lower educational status, and female sex or gender.Recommendations were formulated on the basis of identified evidence in combination with clinical considerations. This international clinical practice guideline strongly recommends mental health surveillance for all survivors of childhood, adolescent, and young adult cancers at every follow-up visit and prompt referral to mental health specialists when problems are identified.Overall, the recommendations reflect the necessity of mental health surveillance as part of comprehensive survivor-focused health care.