Šio straipsnio tikslas – palengvinti ilgalaikio stebėjimo (LTFU) priežiūros įgyvendinimą ir pagerinti vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų (CAYA), išgyvenusių vėžį, priežiūros lygiateisiškumą PanCareSurFup gairių darbo grupė parengė įrodymais pagrįstas rekomendacijas dėl LTFU organizavimoStraipsnyje pabrėžiama LTFU priežiūros svarba dabartiniams ir būsimiems vaikų vėžį išgyvenusiems asmenims, pateikiamos rekomendacijos dėl LTFU priežiūros organizavimo, LTFU priežiūroje dalyvaujančio personalo, LTFU priežiūros sudedamųjų dalių ir LTFU priežiūros pradžios This article aims to facilitate the implementation of long-term follow-up (LTFU) care and improve equality of care for childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer survivors, the PanCareSurFup Guidelines Working Group developed evidence-based recommendations for the organization of LTFUThe article highlights the importance of LTFU care for current and future childhood cancer survivors, recommendations regarding the organization of LTFU care, personnel involved in LTFU care, components of LTFU care and the start of LTFU care are provided