Vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų (CAYA) vėžį išgyvenusių asmenų išsilavinimo ir užimtumo rezultatai yra labai svarbūs gyvenimo kokybės rodikliai. Šios apžvalgos tikslas – pateikti įrodymais pagrįstas klinikinės praktikos gaires (KPG) su tarptautiniu mastu suderintomis rekomendacijomis dėl išgyvenusiųjų CAYA vėžį, diagnozuotą iki 30 metų amžiaus, išsilavinimo ir užimtumo rezultatų stebėjimo. CPG parengė daugiadalykė grupė, vadovaujama Tarptautinės vėlyvojo vaikystės vėžio vėlyvojo poveikio gairių derinimo grupės. Įvertinę 4 esamų CPG suderinamumą ir nesuderinamumą, autoriai iki 2021 m. vasario mėn. atliko sisteminę literatūros paiešką. Jie atrinko straipsnius dėl tinkamumo, įvertino kokybę ir ištraukė bei apibendrino įtrauktų straipsnių duomenis. Autoriai suformulavo rekomendacijas, remdamiesi įrodymais ir klinikiniu vertinimu. Buvo identifikuota 3930 straipsnių, iš jų įtraukti 83 straipsniai, kilę iš 17 šalių. Vertinant pagal grupes, išgyvenusieji dažniau turėjo žemesnį išsilavinimą ir dažniau buvo bedarbiai nei lyginamieji asmenys. Pagrindiniai prastų rezultatų rizikos veiksniai buvo šie: pirminė centrinės nervų sistemos naviko diagnozė ir vėlyvasis poveikis. Autoriai rekomenduoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams žinoti apie išsilavinimo ir įsidarbinimo problemų riziką, vykdyti reguliarią stebėseną, o nustačius problemų, nukreipti išgyvenusius asmenis pas specialistus. Apibendrinant galima teigti, kad šioje apžvalgoje pateikiamos suderintos CPG, kuriomis siekiama palengvinti įrodymais pagrįstą priežiūrą, teigiamai paveikti išsilavinimo ir užimtumo rezultatus ir galiausiai sumažinti ligos naštą ir su gydymu susijusį vėlyvąjį nepageidaujamą poveikį išgyvenusiems dėl CAYA vėžio. LAIKOTARPIO SANTRAUKA: Daugiadalykė ekspertų grupė parengė vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį išgyvenusių asmenų išsilavinimo ir užimtumo rezultatų priežiūros gaires. Remiantis įrodymais, rodančiais, kad išgyvenusiems vėžį asmenims gresia prastesnis išsilavinimas ir nedarbas, rekomenduojama visiems išgyvenusiems vėžį asmenims reguliariai tikrinti išsilavinimo ir užimtumo rezultatus.