„Share4Rare” veikloje niekas nėra vienišas. ES finansuojamu projektu (dotacijos sutartis 780262) kuriama bendruomenė, kurioje pacientai, slaugytojai, gydytojai ir tyrėjai sutelkia jėgas ir siekia pokyčių retųjų ligų, pavyzdžiui, vaikų vėžio, srityje. Bendradarbiaudama bendruomenė siekia retas ligas paversti žinomomis ligomis, plėtojant mokslinius tyrimus ir dalijantis žiniomis. Vizija – gerinti pacientų gyvenimą skatinant geresnį mokslą, o misija – skatinti retųjų ligų mokslinius tyrimus pasitelkiant naujas žinias, gaunamas sujungus pacientus, slaugytojus ir mokslininkus.

Platforma „Share4Rare” – tai saugi erdvė, kurioje pacientai ir slaugytojai gali bendrauti, dalytis žiniomis ir įsitraukti į mokslinius tyrimus. Retų ligų tyrimus paprastai stabdo mažas pacientų skaičius ir geografiniai bei kalbiniai barjerai. Svarbu tai, kad „Share4Rare” platforma leidžia pacientams įsitraukti iš bet kurios pasaulio vietos, užmegzti ryšius su tokiais pat žmonėmis kaip jie ir kartu siekti mokslinių tyrimų pažangos. Kiekvienas gali prisijungti prie bendruomenės ir taip didinti informuotumą, įgalinti pacientus ir jų slaugytojus bei skatinti mokslą siekiant socialinių pokyčių.

Integrating Childhood Cancer Survivors Into Working Life