PanCareSurPass je projekat koji finansira EU i koji se bavi širom implementacijom digitalnog pasoša za preživljavanje (SurPass) kako bi se poboljšala briga o osobama koje su preživjele od raka u djetinjstvu i adolescenciji u Evropi.

PanCareSurPass će razviti, testirati i implementirati SurPass u zemljama učesnicama. Ova studija implementacije će se baviti osnaživanjem preživjelih i uspehom digitalnog oruđa.

Pored toga, biće razvijen model predviđanja koji će pomoći donosiocima odluka u zdravstvu da procijene prikladnost i troškove digitalnog pasoša za preživjele. Kako bi se ovaj projekat proširio na ostatak Evrope, biće razvijeni materijali za podršku implementaciji SurPass-a širom Evrope.

Video s objašnjenjem prikazuje kratak pregled sadržaja i važnosti projekta. Daje pozadinu, kratko obrazloženje i objašnjava PanCareFollowUp Care – i Lifestyle Intervenciju. U videu ne postoji govorni jezik što ga čini lako razumljivim za zainteresovane strane širom Evrope