Bijeli pozicioni papir Youth Cancer Europe postavlja konkretne korake i vremenski okvir koji omogućava kvantificiranje bilo koje stvarne promjene do koje dovode njeni zaključci, usredsređeno na pet oblasti koje je zajednica YCE identificirala kao prioritete za mlade ljude s rakom danas.

Ovih pet tema zagovaranja dopunjuju aktivnosti drugih europskih organizacija pacijenata i fokusiraju se na teme koje su manje hitne ili se uopće ne bave ni mlađim ni starijim pacijentima.

Bijelipoyicioni papir pokrenut je 2018. godine u Europskom parlamentu gdje je YCE u fokus stavio finansijsku diskriminaciju i prvi put se bavio zakonom o pravu na zaborav pred zakonodavcima EU.

Ostale ključne oblasti kojima se bavi su pristup prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, očuvanje plodnosti, stomatološka njega i rekonstruktivna hirurgija i mentalno zdravlje.