De white paper van Youth Cancer Europe bevat concrete stappen en een tijdlijn die het mogelijk maakt om elke echte verandering waartoe de conclusies leiden, te kwantificeren, gecentreerd rond vijf gebieden die door de YCE-gemeenschap zijn geïdentificeerd als prioriteiten voor jonge mensen met kanker van vandaag.

Deze vijf belangenbehartigingsonderwerpen vormen een aanvulling op de activiteiten van andere Europese patiëntenorganisaties en richten zich op onderwerpen die minder urgent of helemaal niet worden aangepakt door jongere of oudere patiënten.

De white paper werd in 2018 gelanceerd in het Europees Parlement, waar YCE financiële discriminatie onder de aandacht bracht en het recht om vergeten te worden voor het eerst behandelde in het bijzijn van EU-wetgevers.

Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorg, behoud van vruchtbaarheid, tandheelkundige zorg en reconstructieve chirurgie, en geestelijke gezondheid.