Svake godine više od 35.000 djece i mladih oboli od raka, a više od 6.000 umre od raka. Preko 500.000 dugotrajno preživjelih od raka u djetinjstvu danas živi u Evropi, a dvije trećine njih ima dugotrajne zdravstvene i psiho-socijalne probleme zbog svoje bolesti.

SIOP Europe je jedina panevropska organizacija koja predstavlja kliničke profesionalce koji rade u oblasti raka u djetinjstvu, trenutno broji preko 2.300 članova u 35 evropskih zemalja i nastavlja da raste.

Misija SIOP Europe je osigurati najbolju moguću skrb i ishod za svu djecu i adolescente oboljelu od raka u Evropi. Da bi postigao ovaj cilj, SIOP Europe se bavi glavnim izazovima s kojima se suočava evropska pedijatrijska onkologija kroz multidisciplinarnu i panevropsku perspektivu.

“”Ažuriranje strateškog plana SIOP Europe (2021-2026) važno je osvježenje naših ključnih ciljeva i ja sam entuzijastična da se uključim s našom zajednicom u njegovu realizaciju. Naši članovi Upravnog odbora željni su surađivati ​​sa svim našim članovima i partnerima kako bismo ostvarili našu misiju za našu zajednicu djece i mladih pacijenata oboljelih od raka.” — Prof. Pamela Kearns (predsjednica SIOP Europe).

Glavni cilj: Pobijediti rak u djetinjstvu: boriti se protiv nejednakosti i povećati kvalitet života za preživjele.