Neki preživjeli su u opasnosti od razvoja meningeoma nakon liječenja. Ova brošura za preživjele pruža informacije o prednostima i nedostacima probira meningeoma. Također daje više informacija o korištenoj dijagnostici probira i prednostima i nedostacima

IGHG Survivor Information on Central Nervous System Neoplasms