Koliko je važna škola za djecu i mlade s bolešću raka? Što se može učiniti kako bi se podržao učenik koji, zbog bolesti, ne može ići u školu? Kako se postupa s kolegama? Što se događa kada se dijete vrati u školu? Koji su nastavni materijali? Na kojim se temama radi? Kojem uzrastu su namijenjeni? Koje zakonodavstvo postoji? Koje druge resurse imamo na raspolaganju? Na sva ova pitanja pokušava odgovoriti letak.

going back to school after treatment