Brošura pruža informacije o usklađivanju rada s bolešću raka. Cilj je pomoći zaposlenicima pogođenima rakom da ostanu na poslu i vrate se na posao. U brošuri ćete pronaći sljedeće poglavlja:
1. Poboljšanje podrške zaposlenicima pogođenima rakom
2. Rad i rak dojke: inovacije u tvrtkama i organizacijama
3. Od bolesti povezane s radom do bolesti na radnom mjestu: lokalno upravljanje ljudskim resursima
4. Posvećena politika invalidnosti za rak i progresivne kronične bolesti: primjer grupe STEF
5. Osiguranje karijernih putanja tijekom i nakon raka

how to balance work and cancer