La 16 februarie 2022, Parlamentul European a adoptat recomandările sale finale pentru o strategie cuprinzătoare și coordonată a UE de combatere a cancerului. Se concentrează pe prevenirea cancerului, Acces Egal la tratarea cancerului dincolo de frontiere și o abordare la nivel European în soluționarea penuriei de medicamente. Adoptarea acestei recomandări este rezultatul unui proces 15 luni de consultări fără precedent, printr-o serie de audieri publice și discuții între deputați, parlamente naționale, organizații internaționale și experți.

Youth Cancer Europe, Childhood Cancer International – Europe și mulți alți membri din consorțiul proiectului EU-CAYAS-NET au luat cuvântul la audierile publice și au contribuit la activitatea și raportul comitetului BECA, abordând în special subiecte de sănătate mintală și calitatea supraviețuirii.

Ca rezultat direct al activității de promovare a YCE, Raportul, pentru prima dată, a abordat subiecte care au fost complet ignorate de Planul de Combatere a Cancerului, cum ar fi – Fertilitatea: Raportul „face apel la Comisie și la statele membre să planifice acțiuni care să să promoveze, în contextul îngrijirii și tratamentului, o atenție sporită pentru protecția fertilității pacienților, în special în cazul cancerelor pediatrice și juvenile” și „îndeamnă cu fermitate statele membre să se asigure că toți pacienții cu cancer sunt pe deplin informați cu privire la posibilitatea procedurilor de conservare a fertilității înainte de începerea tratamentului activ; solicită elaborarea de îndrumări la nivelul UE pentru profesioniștii din domeniul sănătății, care să definească vârsta la care bolnavii de cancer ar trebui să fie informați cu privire la disponibilitatea procedurilor de sănătate a reproducerii; încurajează, în plus, statele membre să prevadă ca toți pacienții cu cancer acoperiți de asigurările naționale de sănătate obligatorii să fie rambursați pentru astfel de servicii de către sistemul național al asigurărilor de sănătate;” – Adolescenții și Adulții Tineri ca populație specială: Raportul „cere ca adolescenții și tinerii adulți (AYA) cu cancer să fie recunoscuți la nivelul UE ca un grup aparte cu nevoi medicale și psihosociale specifice, solicitând totodată crearea de programe școlare dedicate acestora”