Rețeaua de asistență AYA este o inițiativă olandeză care oferă asistență medicală pentru segmentul AYA. Asistența AYA este asistență medicală specifică vârstei pentru adulții tineri diagnosticați cu cancer cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani. Asistența AYA este organizată ca fiind centrată pe pacient și condusă de asistente și se bazează pe o viziune integrată, holistică a asistenței medicale și se concentrează pe calitatea vieții pentru segmentul AYA pe perioada cancerului și după aceea.Asistența AYA are capacitatea necesară pentru a găsi cel mai potrivit tratament medical și toate aspectele care joacă un rol în viața acestor tineri. În cadrul asistenței AYA, întrebarea „Cine ești și de ce ai nevoie?” este prin urmare întrebarea de bază. Asistentele AYA special pregătite, împreună cu colegii din alte discipline, îl sprijină pe tânărul pacient să (se mențină) în forță și să-și păstreze controlul asupra propriei vieți.Componenta specifică vârstei a asistenței AYA urmează întotdeauna componenta specifică tumorii. Prin urmare, este important ca asistența medicală specifică vârstei să fie disponibilă în fiecare centru de expertiză pentru tumori. The AYA Care Network is a Dutch initiative that offers AYA care. AYA care is age-specific care for young adults diagnosed with cancer between the ages of 18 and 39. AYA care is organized as patient-centred & nurse-led and is based on an integrated, holistic care vision and focuses on the quality of life of AYAs during and after cancer.AYA care has an eye for the most appropriate medical treatment and all aspects that play a role in the lives of these young people. In AYA care, the question ‘Who are you and what do you need?’ is therefore central. Specially trained AYA nurses, together with colleagues from other disciplines, support the young adult patient to (remain) in his strength and to retain control over his own life.The age-specific component of AYA care always follows the tumour-specific component. It is therefore important that age-specific care is available in every tumour centre of expertise.