Het AYA Zorgnetwerk is een Nederlands initiatief dat AYA-zorg aanbiedt. AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen met de diagnose kanker tussen de 18 en 39 jaar. AYA-zorg is patiëntgericht & verpleegkundige geleid georganiseerd en gebaseerd op op een integrale, holistische zorgvisie en richt zich op de kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker.AYA zorg heeft oog voor de meest passende medische behandeling en alle aspecten die een rol spelen in het leven van deze jongeren. In de AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben je en wat heb je nodig?’ staat dan ook centraal. Speciaal opgeleide AYA-verpleegkundigen ondersteunen samen met collega’s uit andere disciplines de jongvolwassen patiënt om in zijn kracht te (blijven) staan en de regie over zijn eigen leven te behouden.Het leeftijdsspecifieke deel van de AYA-zorg volgt altijd op het tumorspecifieke deel. Daarom is het belangrijk dat in elk tumorexpertisecentrum leeftijdsspecifieke zorg aanwezig is. The AYA Care Network is a Dutch initiative that offers AYA care. AYA care is age-specific care for young adults diagnosed with cancer between the ages of 18 and 39. AYA care is organized as patient-centred & nurse-led and is based on an integrated, holistic care vision and focuses on the quality of life of AYAs during and after cancer.AYA care has an eye for the most appropriate medical treatment and all aspects that play a role in the lives of these young people. In AYA care, the question ‘Who are you and what do you need?’ is therefore central. Specially trained AYA nurses, together with colleagues from other disciplines, support the young adult patient to (remain) in his strength and to retain control over his own life.The age-specific component of AYA care always follows the tumour-specific component. It is therefore important that age-specific care is available in every tumour centre of expertise.