Het AYA Zorgnetwerk is een Nederlands initiatief dat AYA-zorg aanbiedt. AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen met de diagnose kanker tussen de 18 en 39 jaar. AYA-zorg is patiëntgericht & verpleegkundige geleid georganiseerd en gebaseerd op op een integrale, holistische zorgvisie en richt zich op de kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker.AYA zorg heeft oog voor de meest passende medische behandeling en alle aspecten die een rol spelen in het leven van deze jongeren. In de AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben je en wat heb je nodig?’ staat dan ook centraal. Speciaal opgeleide AYA-verpleegkundigen ondersteunen samen met collega’s uit andere disciplines de jongvolwassen patiënt om in zijn kracht te (blijven) staan en de regie over zijn eigen leven te behouden.Het leeftijdsspecifieke deel van de AYA-zorg volgt altijd op het tumorspecifieke deel. Daarom is het belangrijk dat in elk tumorexpertisecentrum leeftijdsspecifieke zorg aanwezig is.