Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de aanwezigheid van uitzaaiingen bij de diagnose de meest significante voorspeller van mortaliteit was voor adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s), vooral bij borstkanker, dikkedarmkanker, maagkanker en nierkanker. Met name borstkanker en dikkedarmkanker zijn relevant, aangezien deze twee vormen van kanker samen bijna een kwart van alle kankergerelateerde sterfgevallen bij AYA’s vertegenwoordigen. Bovendien waren er enkele verschillen waarbij voor de meeste leeftijdsgroepen en meeste vormen van kanker het risico op het hebben van uitgezaaide ziekte het grootst is bij degenen die niet-Hispanic Black, Hispanic, laag sociaaleconomische status en/of mannelijk zijn. Deze bevindingen benadrukken het belang van het begrijpen van specifieke kankerrisico’s bij AYA’s en het ontwerpen van gerichte interventies om gezondheidsresultaten te verbeteren. Meer onderzoek is nodig om de onderliggende factoren achter deze verschillen te achterhalen.

Poor-Prognosis Metastatic Cancers in Adolescents and Young Adults