Wat is borstkanker?

Borstkanker is een vorm van kanker die ontstaat in het borstweefsel, voornamelijk in de kanalen of lobuli. Het treedt op wanneer abnormale cellen in de borst zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een tumor of knobbeltje vormen.

Hoewel borstkanker meestal bij vrouwen wordt vastgesteld, is het belangrijk om te beseffen dat ook mannen deze aandoening kunnen krijgen, zij het in veel mindere mate.

Tekenen en symptomen

Als je een van de tekenen en symptomen van borstkanker ervaart, is het belangrijk om niet in paniek te raken. Hoewel je deze symptomen nooit mag negeren, is het belangrijk om te onthouden dat ze niet altijd op kanker wijzen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor veranderingen in de borsten, zoals hormonale schommelingen of goedaardige aandoeningen. Het is echter altijd het beste om advies te vragen aan een professional uit de gezondheidszorg. Een arts raadplegen voor verdere evaluatie en onderzoek kan duidelijkheid en gemoedsrust geven.

Vroegtijdige opsporing en snelle medische hulp zijn essentieel om eventuele gezondheidsproblemen effectief aan te pakken en uw arts kan u begeleiden bij de noodzakelijke stappen voor een uitgebreide beoordeling van uw borstgezondheid.

Veel voorkomende symptomen

 • Knobbeltje in de borst: Het meest voorkomende vroege teken van borstkanker is de aanwezigheid van een pijnloos knobbeltje of verdikking in de borst of oksels. Hoewel niet alle knobbels kankerverwekkend zijn, is het belangrijk om ze meteen te laten onderzoeken. (Zie onderstaande video over hoe je ze kunt detecteren)
 • Veranderingen in borstomvang of -vorm: Onverklaarbare veranderingen in de grootte of vorm van de borst kunnen wijzen op borstkanker. Dit kunnen zwellingen, bobbels of asymmetrie zijn.
 • Huidveranderingen: Roodheid, warmte, plooien of bobbels in de huid op het borstoppervlak kunnen een teken zijn van een onderliggend probleem.

Minder vaak voorkomende symptomen

 • Tepelafscheiding: Afscheiding uit de tepel, anders dan moedermelk, rechtvaardigt verder onderzoek door een arts.
 • Tepelinversie: Plotselinge tepelinkversie, vooral als de tepel niet eerder omgekeerd was, moet door een medisch deskundige worden beoordeeld.

Preventieve maatregelen

Een gezonde levensstijl omarmen

Hoewel er geen onfeilbare methoden zijn om borstkanker te voorkomen, kan een gezonde levensstijl het risico aanzienlijk verkleinen. De volgende gewoonten zijn heilzaam:

 • Regelmatig bewegen: Regelmatige lichaamsbeweging, zoals wandelen, zwemmen of yoga, kan bijdragen aan het algehele welzijn en het risico op borstkanker verkleinen.
 • Evenwichtige voeding: Een dieet rijk aan fruit, groenten, volle granen, magere eiwitten en gezonde vetten ondersteunt het immuunsysteem van het lichaam en vermindert het risico op kanker.
 • Alcoholgebruik beperken: Overmatig alcoholgebruik is in verband gebracht met een verhoogd risico op borstkanker. Het is raadzaam om alcohol te matigen of helemaal te vermijden.

Regelmatige screening en controles

Vroege opsporing is cruciaal voor gunstige resultaten bij borstkanker. Vrouwen moeten regelmatig worden gescreend en gecontroleerd:

 • Mammografie: Vrouwen boven de 40 moeten regelmatig een mammografie laten maken om eventuele afwijkingen in het borstweefsel op te sporen.
 • Klinisch borstonderzoek: Een jaarlijks borstonderzoek door een arts kan helpen bij vroegtijdige opsporing.
 • Zelfonderzoek van de borsten (BSE): Regelmatig zelfonderzoek is een essentiële praktijk die mensen in staat stelt om veranderingen in hun borsten te herkennen en indien nodig medische hulp te zoeken (zie onderstaande video voor een BSE-voorbeeld).

Genetische tests voor mensen met een hoger risico

Genetische tests worden aanbevolen voor mensen met een familiegeschiedenis van borstkanker of specifieke risicofactoren. Het identificeert genmutaties die verband houden met een hoger risico op borstkanker, waardoor een gepersonaliseerde risicobeoordeling en vroegtijdig ingrijpen mogelijk worden. Positieve resultaten kunnen leiden tot meer toezicht, risicobeperkende medicijnen of profylactische operaties. Genetische counseling is cruciaal om de implicaties van testresultaten te begrijpen. Over het algemeen stellen genetische tests mensen met een verhoogd risico in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en proactieve stappen te ondernemen om hun borstkankerrisico te beheersen.

Diagnose

Een vroege en nauwkeurige diagnose speelt een cruciale rol bij het bepalen van het meest effectieve behandelplan. De volgende diagnostische methoden worden vaak gebruikt:

Mammografie: Een belangrijk screeningshulpmiddel

Mammografie is een laaggedoseerd röntgenonderzoek van het borstweefsel, waarmee mogelijke afwijkingen kunnen worden opgespoord, zelfs als er geen zichtbare tekenen of symptomen zijn.

Biopsie: de aanwezigheid van kankercellen bevestigen

biopsie om kankercellen op te sporen met ultrageluid

Bij een biopsie wordt een klein weefselmonster uit het verdachte gebied in de borst genomen. Dit weefsel wordt vervolgens onder een microscoop onderzocht om te bevestigen of er kankercellen aanwezig zijn.

MRI en echografie: Tumorkenmerken beoordelen

Magnetic Resonance Imaging (MRI ) en echografie zijn beeldvormingstechnieken die gedetailleerde informatie geven over de grootte, locatie en kenmerken van de tumor.

PET-CT scan: Uitzaaiingen opsporen

Een Positron Emissie Tomografie-Computed Tomografie (PET-CT) scan wordt gebruikt om vast te stellen of kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, een proces dat bekend staat als metastase.

Stadia van borstkanker

Borstkanker wordt ingedeeld in verschillende stadia op basis van de mate van tumorgroei en -uitzaaiing:

Stadium 0: Ductaal carcinoom in situ (DCIS)

Borstkanker in stadium 0, ook wel Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) genoemd, is de vroegste vorm van borstkanker. De abnormale cellen zijn beperkt tot de melkkanalen en hebben zich niet verspreid naar nabijgelegen weefsels. DCIS wordt opgespoord met mammografieën en is niet-invasief, waardoor het goed te behandelen is. Behandelingsopties zijn chirurgie, bestraling en indien nodig hormoontherapie. De prognose voor overleving op de lange termijn is uitstekend bij vroegtijdige opsporing en snelle behandeling. Regelmatige follow-up is essentieel om tekenen van terugkeer of progressie op te sporen.

Stadium I: gelokaliseerde kanker in een vroeg stadium

Borstkanker in stadium I is een vroege en gelokaliseerde vorm van de ziekte. De kanker blijft beperkt tot de borst en is niet uitgezaaid naar nabijgelegen weefsels of lymfeklieren. Behandelingsopties zijn chirurgie, bestraling en indien nodig hormoontherapie. Met tijdige interventie is de prognose voor overleving op lange termijn gunstig. Regelmatige follow-up is van cruciaal belang om te controleren of er een herhaling optreedt. Vroege opsporing door middel van mammografieën en zelfonderzoek is essentieel voor betere resultaten en een betere kwaliteit van leven.

Stadium II: gevorderde gelokaliseerde kanker

Stadium II borstkanker is een gevorderd gelokaliseerd stadium met grotere tumoren en mogelijke uitzaaiingen naar nabijgelegen lymfeklieren. Het wordt ontdekt met mammografieën en klinische onderzoeken en blijft beperkt tot de borst. Behandelingsopties zijn chirurgie, bestraling, chemotherapie en indien nodig hormoontherapie. De prognose varieert op basis van factoren zoals de grootte van de tumor en de betrokkenheid van lymfeklieren. Regelmatige follow-up is essentieel voor controle en vroegtijdige opsporing.

Stadium III: Lokaal gevorderde kanker

Borstkanker in stadium III is lokaal gevorderd, met invasie van nabijgelegen weefsel en mogelijke uitzaaiing naar meerdere lymfeklieren. Vroege opsporing is cruciaal. Behandelingsopties zijn onder andere neoadjuvante therapie, chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie, hormoontherapie en doelgerichte therapie. De prognose varieert op basis van de uitgebreidheid van de tumor en de reactie op de behandeling. Regelmatige follow-up is essentieel voor controle en vroegtijdig ingrijpen.

Stadium IV: uitgezaaide borstkanker

Stadium IV borstkanker, of uitgezaaide borstkanker, is het verst gevorderde stadium. De kanker is uitgezaaid naar andere organen of botten in het lichaam. De behandeling is gericht op het beheersen van de ziekte, het verlichten van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Opties zijn onder andere systemische therapie, bestraling en palliatieve zorg. De prognose varieert afhankelijk van de reactie op de behandeling en de algemene gezondheid. Regelmatige controle en ondersteuning zijn van vitaal belang voor patiënten. Bewustwording en onderzoek zijn cruciaal in de strijd tegen uitgezaaide borstkanker.

Behandelopties

De behandeling van borstkanker is multidisciplinair en de aanpak is afhankelijk van factoren zoals het stadium van de kanker, de kenmerken van de tumor en de algehele gezondheid van de persoon. Veel voorkomende behandelingsopties zijn:

Chirurgie: Tumor en aangetast weefsel verwijderen

Chirurgie houdt in dat de tumor en de omliggende weefsels worden verwijderd om de kankercellen te elimineren en verdere uitzaaiing te voorkomen. De opties kunnen zijn:

 • Lumpectomie: Verwijdering van de tumor en een kleine marge omringend gezond weefsel, waarbij het grootste deel van de borst behouden blijft.
 • Mastectomie: Chirurgische verwijdering van de hele borst.
 • Verwijdering van lymfeklieren: Als de kanker is uitgezaaid naar nabijgelegen lymfeklieren, kunnen deze worden verwijderd.

Bestralingstherapie: Kankercellen met precisie aanpakken

Bestralingstherapie maakt gebruik van hoogenergetische straling om kankercellen te vernietigen of de groei ervan te voorkomen. Het wordt vaak gebruikt na een operatie om overgebleven kankercellen in het getroffen gebied aan te pakken.

Chemotherapie: Systemische uitroeiing van kankercellen

Bij chemotherapie worden krachtige medicijnen gebruikt om kankercellen in het hele lichaam te doden of de groei ervan te remmen. Het wordt oraal of intraveneus toegediend.

Hormoontherapie: Beheersing van hormoonreceptor-positieve kankers

Hormoontherapie wordt gebruikt voor hormoonreceptor-positieve borstkankers en is gericht op het blokkeren van de hormonen die de groei van de kanker aanwakkeren.

Gerichte therapie: Focussen op specifieke onderdelen van kankercellen

Gerichte therapieën richten zich op specifieke moleculen die betrokken zijn bij de groei en progressie van kanker en sparen gezonde cellen voor schade.

Immunotherapie: De reactie van het immuunsysteem verbeteren

Immunotherapie is erop gericht het immuunsysteem van het lichaam te stimuleren om kankercellen beter te herkennen en aan te vallen.

Ondersteunende zorg

Ondersteunende zorg richt zich op het beheersen van de bijwerkingen van de behandeling en het verbeteren van het welzijn van de patiënt tijdens en na de borstkankertherapie. Enkele aspecten van ondersteunende zorg zijn:

Omgaan met bijwerkingen van de behandeling

Patiënten kunnen actief omgaan met bijwerkingen van de behandeling tijdens de borstkankerzorg.

 • Blijf gehydrateerd en eet kleine, lichte maaltijden om misselijkheid tegen te gaan.
 • Geef voorrang aan rust en lichte beweging bij vermoeidheid.
 • Gebruik voorgeschreven pijnstillers om de pijn te verlichten.
 • Overweeg hoofdbedekking bij haaruitval.
 • Bescherm de huid tegen straling en zoek emotionele steun als dat nodig is.
 • Zorg voor een gezond dieet en volg medisch advies op de voet.

Open communicatie met het zorgteam is essentieel voor snelle ondersteuning en aanpassingen om het welzijn tijdens het hele traject van borstkanker te verbeteren.

Psychologische ondersteuning bieden

Overlevenden van kanker over het vinden van een gemeenschap

Het ontvangen van de diagnose borstkanker kan emotioneel uitdagend zijn. Psychologische ondersteuning, waaronder counseling, effectieve communicatie en therapie, kan patiënten helpen om te gaan met angst, depressie en andere emotionele problemen.

Algeheel welzijn verbeteren met levensstijlondersteuning

Ondersteuning bij de levensstijl omvat dieetadvies, bewegingsprogramma’s en aanvullende therapieën zoals yoga en meditatie. Deze praktijken kunnen helpen bij fysieke en emotionele genezing.

Leven met borstkanker

Het kan overweldigend zijn om de diagnose borstkanker te krijgen, maar bepaalde strategieën kunnen mensen helpen om hun reis effectiever te doorlopen:

Effectieve copingstrategieën aannemen

Om met de diagnose borstkanker en de behandeling ervan om te gaan is veerkracht nodig. Het toepassen van copingstrategieën zoals mindfulnesstechnieken, het bijhouden van een dagboek en creatieve bezigheden kan helpen om stress en angst te verlichten.

Troost en begrip vinden in steungroepen

Overlevenden van kanker over het vinden van een gemeenschap

Steungroepen en gemeenschappen zoals die op Discord bieden een veilige ruimte voor mensen om ervaringen te delen, emotionele steun te krijgen en waardevolle inzichten uit te wisselen over leven met borstkanker.

Emotioneel welzijn als prioriteit stellen

Het behoud van emotioneel welzijn is cruciaal tijdens het hele traject dat je doorloopt om borstkanker te krijgen. Het zoeken naar professionele begeleiding of therapie kan nuttig zijn bij het omgaan met de emotionele tol van de ziekte.

Veelbelovend onderzoek en innovaties

Het onderzoek naar borstkanker vordert voortdurend en er liggen veelbelovende ontwikkelingen in het verschiet:

Vooruitgang op het gebied van immuuntherapieën: Versterking van het immuunsysteem

Immuuntherapieën, zoals immuuncheckpointremmers, zijn veelbelovend omdat ze het immuunsysteem in staat stellen om kankercellen effectiever te herkennen en te elimineren.

Ontwikkelingen op het gebied van doelgerichte therapieën: Precisiegeneeskunde in actie

Gerichte therapieën worden steeds preciezer en richten zich op specifieke genetische mutaties of eiwitten in kankercellen, wat leidt tot effectievere en gepersonaliseerde behandelingen.

Gentherapieën: Genetische afwijkingen corrigeren

Gentherapieën worden onderzocht als een mogelijke benadering om genetische afwijkingen in kankercellen te corrigeren, wat nieuwe mogelijkheden voor behandeling biedt.

Conclusie

Borstkanker is een complexe ziekte die uitgebreid begrip, vroegtijdige opsporing en een holistische behandelingsaanpak vereist. Door de tekenen en symptomen te herkennen, preventieve maatregelen te nemen en op de hoogte te blijven van de beschikbare behandelingsopties, kunnen mensen hun borstgezondheid in eigen hand nemen. Bovendien is het ondersteunen van lopend onderzoek en bewustwordingsinitiatieven cruciaal in de strijd tegen borstkanker. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gediagnosticeerd, effectief wordt behandeld en overlevenden een bevredigend leven leiden.

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

 • Komt borstkanker alleen voor bij vrouwen?
  • Hoewel borstkanker vaker voorkomt bij vrouwen, kunnen ook mannen deze aandoening krijgen, zij het minder vaak.
 • Op welke leeftijd moeten vrouwen beginnen met regelmatige mammografieën?
  • Vrouwen boven de 40 moeten regelmatig een mammografie laten maken om borstkanker op te sporen.
 • Wat zijn de risicofactoren voor borstkanker?
  • Risicofactoren zijn onder andere leeftijd, familiegeschiedenis van borstkanker, genetische mutaties, hormonale factoren en keuzes in levensstijl.
 • Kan borstkanker helemaal worden voorkomen?
  • Hoewel volledige preventie niet mogelijk is, kunnen een gezonde levensstijl en regelmatige screenings het risico op borstkanker aanzienlijk verkleinen.
 • Zijn er alternatieve behandelingen voor borstkanker?
  • Aanvullende therapieën zoals acupunctuur, yoga en meditatie kunnen helpen om de bijwerkingen van de behandeling te beheersen, maar ze moeten niet worden beschouwd als een op zichzelf staande vervanging voor standaard medische behandelingen.