PanCareFollowUp is een door de EU gefinancierd project dat onderzoekt hoe nabestaandenzorg het best kan worden verleend aan survivors van kanker bij kinderen en adolescenten in Europa. Het doel van PanCareFollowUp is om zorg te verlenen volgens recent ontwikkelde richtlijnen met behulp van een innovatief model voor persoonsgerichte zorg dat overlevers en ondersteunt zelfmanagement.

Onderdeel van dit project zijn de PanCareFollowUp Zorginterventie en PanCareFollowUp Leefstijlinterventie. Interventies gebaseerd op state-of-the-art kennis over de screening die individuele survivors nodig hebben en hoe deze het beste kan worden geleverd in een persoonsgerichte zorgbenadering die is afgestemd op de persoonlijke behoeften van survivors

De uitlegvideo toont een kort overzicht van de inhoud en het belang van het project.
Het geeft een achtergrond en korte onderbouwing en geeft uitleg over de PanCareFollowUp Zorg- en Leefstijlinterventie

Er is geen gesproken taal om de video begrijpelijk te maken voor belanghebbenden in heel Europa.