PanCareFollowUp je projekat finansiran od EU koji pokušava da na najbolji način pruži pomoć žrtvama raka u detinjstvu i adolescentima u Europi. Cilj PanCareFollowUp-a je pružanje njege prema nedavno razvijenim smjernicama koristeći inovativni model brige usmjerene na osobu koja osnažuje preživjele i podržava samoupravljanje.

Dio ovog projekta je PanCareFollowUp Care Intervention i PanCareFollowUp Lifestyle Intervention. Intervencije zasnovane na najnovijem znanju o screening-u koji je potreban pojedinačnim preživjelima i kako se to najbolje može provesti u pristupu skrbi usmjerenom na osobu, prilagođen ličnim potrebama preživjelih.

Video s objašnjenjem prikazuje kratak pregled sadržaja i važnosti projekta. Daje pozadinu i kratko obrazloženje i objašnjava PanCareFollowUp Care – i Lifestyle Intervenciju.

Ne postoji govorni jezik da bi video bio lako razumljiv za zainteresovane strane širom Europe.