Projekt grupe za smjernice PanCare razvijen u bliskoj saradnji sa Međunarodnom grupom za harmonizaciju smjernica i PanCare-om ima za cilj promovirati i olakšati razvoj smjernica o naknadnoj njezi za svaku osobu.

Smjernice olakšavaju zdravstvenim radnicima i preživjelima da planiraju najbolju moguću dugoročnu njegu za svakog pojedinca i na taj način optimiziraju kvalitet njege.

Sve ove smjernice su prikupljene i objavljene na web stranici PanCare radi lakšeg upućivanja i lakšeg pronalaženja preporuka za dugoročnu njegu.

Trenutno je dostupno gotovo 20 smjernica Međunarodne grupe za harmonizaciju smjernica i PanCare projekta, između ostalih:

– Nadzor raka dojke

– Nadzor ototoksičnosti

– Nadzor umora

– Očuvanje plodnosti

– Tranzicija

– Organizacija dugotrajne naknadne nege.

Sve dostupne smjernice možete pronaći na web stranici.