Osobe koje su u djetinjstvu, adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi preživjele rak liječene radioterapijom glave ili mozga ili cisplatinom imaju povećan rizik od problema sa sluhom.

Zbog ovog visokog rizika, preživjeli mogu imati koristi od nadzora za gubitak sluha.