Het in nauwe samenwerking met de International Guideline Harmonisation Group en PanCare ontwikkelde PanCare richtlijngroepsproject heeft tot doel de ontwikkeling van richtlijnen voor nazorg per persoon te bevorderen en te faciliteren.

Richtlijnen maken het voor zorgprofessionals en nabestaanden gemakkelijker om voor elk individu de best mogelijke langdurige nazorg te plannen en zo de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

Deze richtlijnen zijn allemaal verzameld en gepubliceerd op de PanCare-website zodat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd en om het gemakkelijk te maken om aanbevelingen voor vervolgzorg op de lange termijn te vinden.

Momenteel zijn er bijna 20 richtlijnen beschikbaar van onder meer de International Guideline Harmonization Group en het PanCare-project:
– Surveillance van borstkanker
– Toezicht op ototoxiciteit
– Vermoeidheidsbewaking
– Behoud van vruchtbaarheid
– Overgang
– Organisatie van langdurige nazorg.

Alle beschikbare richtlijnen zijn te vinden op de website.