De bijdragen van coöperatieve groepen aan het uitvoeren van klinische onderzoeken met grote cohorten en onderzoeken naar overlevingskansen op de lange termijn hebben vooruitgang in de behandeling, ondersteunende zorg en uiteindelijk de overleving van patiënten met kinderkanker mogelijk gemaakt. Als gevolg hiervan is het aantal overlevenden van kinderkanker in de De verwachting is dat de VS alleen al in 2040 bijna 580.000 mensen zullen bereiken.

Ondanks deze substantiële verbeteringen hebben overlevenden van kinderkanker nog steeds een verhoogde last van chronische ziekten en een groter risico op vroegtijdig overlijden in vergelijking met de algemene bevolking. nodig zijn.

Gegevens uit grote cohorten van overlevenden hebben de identificatie mogelijk gemaakt van overtuigende verbanden tussen kanker bij kinderen, kankertherapie en gezondheidsproblemen op de lange termijn. Het effectief vertalen van deze bevindingen naar klinische zorg die de kwaliteit en kwantiteit van leven voor overlevenden verbetert, blijft een belangrijk aandachtspunt van lopend onderzoek. Voortdurende ontwikkeling van goed opgezette klinische onderzoeken waarin verspreidings- en implementatiestrategieën zijn geïntegreerd, met inbreng van belangenbehartigers van patiënten en andere belangrijke belanghebbenden, is van cruciaal belang om deze lacunes te overbruggen.

Deze Review belicht de mondiale vooruitgang die is geboekt en de toekomstige inspanningen die nodig zullen zijn om de kwaliteit en kwantiteit van de gewonnen levensjaren voor overlevenden van kinderkanker verder te verhogen.

Improving Quality and Quantity of Life for Childhood Cancer Survivors