Doprinosi suradničkih grupa u provođenju kliničkih ispitivanja velikih skupina i istraživanja dugotrajnog preživljavanja omogućili su napredak u liječenju, podršci i, konačno, preživljavanju pacijenata s dječjim karcinomima. Kao rezultat toga, očekuje se da će broj preživjelih od dječjeg raka samo u SAD-u doseći gotovo 580.000 do 2040.

Unatoč ovim značajnim poboljšanjima, preživjeli od dječjeg raka i dalje imaju povećano opterećenje kroničnim bolestima i viškom rizika od prerane smrti u usporedbi s općom populacijom, te stoga čine veliku, medicinski osjetljivu populaciju za koju je potrebna visokokvalitetna, personalizirana skrb.

Podaci velikih skupina preživjelih omogućili su identifikaciju uvjerljivih veza između dječjih karcinoma, terapije raka i dugoročnih zdravstvenih stanja. Učinkovito prevođenje ovih saznanja u kliničku skrb koja poboljšava kvalitetu i trajanje života preživjelih ostaje važan fokus trenutnih istraživanja. Nastavak razvoja dobro osmišljenih kliničkih studija koje uključuju strategije diseminacije i implementacije uz sudjelovanje zagovornika pacijenata i drugih ključnih dionika od presudne je važnosti za prevladavanje ovih prepreka.

Ovaj pregled ističe globalni napredak postignut do sada i buduće napore koji će biti potrebni kako bi se dalje povećala kvaliteta i trajanje godina života ostvarenih za preživjele od dječjeg raka.

Improving Quality and Quantity of Life for Childhood Cancer Survivors