OACCUs wil de levenskwaliteit van overlevenden verbeteren door belanghebbenden op Europees niveau met elkaar in contact te brengen en door veranderingen in een gezonde levensstijl die zijn gebaseerd op vier kernelementen:

– lichaamsbeweging en buitensporten
– evenwichtige voeding
– duurzaamheid en natuur;
– lichamelijk en geestelijk welzijn.

Met behulp van de OACCUs Network Toolbox zullen jonge Europeanen die ooit de diagnose kanker hebben gekregen een mentaal en fysiek gezond en toekomstgericht leven kunnen leiden.

OACCUs streeft het idee na om een netwerk van jonge overlevenden van kanker op te zetten en hen, hun familie en vrienden en professionals die met overlevenden werken, op te leiden tot ambassadeurs in elk van de deelnemende landen. De belangrijkste resultaten van OACCUs zijn:

– Een levendig en zelfvoorzienend jeugdnetwerk;
– Training van een groot aantal ambassadeurs als facilitators om het netwerk te ondersteunen en verder te ontwikkelen;
– Het aanbieden van de OACCUs Network Toolbox om deelnemers uit de jeugdsector te betrekken en met elkaar in contact te brengen.

13 partners uit zes EU-lidstaten zijn samengekomen om dit doel na te streven in een project dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie voor een EU-breed netwerk voor jonge overlevenden van kanker (Grant Agreement 101056984).