OACCU siekia pagerinti išgyvenusiųjų gyvenimo kokybę, sujungdama suinteresuotąsias šalis Europos lygmeniu ir keisdama sveiką gyvenimo būdą, kuris grindžiamas keturiais pagrindiniais elementais:

– fiziniu aktyvumu ir sportu lauke;
– subalansuota mityba;
– tvarumas ir gamta;
– fizine ir psichine gerove.

Padedant OACCUs tinklo priemonių rinkiniui, jauni europiečiai, kuriems kadaise buvo diagnozuotas vėžys, galės gyventi psichiškai ir fiziškai sveiką ir į ateitį orientuotą gyvenimą.

OACCUs siekia idėjos sukurti jaunų vėžį išgyvenusių žmonių tinklą ir kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje apmokyti juos, jų šeimos narius ir draugus, taip pat su vėžį išgyvenusiais žmonėmis dirbančius specialistus ambasadoriais. Pagrindiniai OACCUs veiklos rezultatai bus šie:

– gyvybingas ir savarankiškas jaunimo tinklas;
– daugybės ambasadorių, kurie taps tarpininkais, padedančiais palaikyti ir toliau plėtoti tinklą, mokymai;
– OACCUs tinklo priemonių rinkinio, skirto jaunimo dalyviams įtraukti ir sujungti, teikimas.

Siekdami šio tikslo 13 partnerių iš šešių ES valstybių narių susibūrė į Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą, skirtą ES masto jaunų vėžį išgyvenusių asmenų tinklui (dotacijos sutartis 101056984).