„Canteen” atlieka svarbiausius emocinio ir socialinio vėžio poveikio tyrimus, kad iš tiesų suprastume, kaip vėžys skiriasi jaunų žmonių pasaulyje. Įrodymais grindžiama visa, ką jie daro, – jų tyrimai yra pagrindas ir parama paslaugoms, kurias jie teikia vėžiu sergantiems jauniems žmonėms. Valgyklos moksliniai tyrimai skelbiami recenzuojamuose žurnaluose ir pristatomi nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, siekiant pasidalyti svarbiais atradimais ir rezultatais, taip pat didinti informuotumą apie jaunų žmonių poreikius ir parodyti savo įsipareigojimą taikyti įrodymais pagrįstą praktiką. Canteen conducts leading research into the emotional and social impacts of cancer to ensure that we truly understand how cancer is different in a young person’s world.Evidence informs everything that they do – their research underpins and supports the services they provide to young people affected by cancer.Canteen research is published in peer reviewed journals and presented at national and international conferences to share important findings and outcomes, as well as to increase awareness of young people’s needs and to demonstrate their commitment to evidence-based practice.