Šiame vadove pateikiama informacija apie emocinį diagnozės poveikį vaikui ir šeimai. Jame nagrinėjami tokie klausimai kaip „Kaip perduoti svarbią informaciją vaikui?” ir aptariamos temos apie kasdienį gyvenimą ligoninėje, bendravimą su broliais ir seserimis bei rūpinimąsi globėju. Vadove iš tiesų nėra informacijos apie mokyklą ir ugdymą.

Comprehensive Guide for Educators Navigating the Educational Journey of Students with Cancer