Didėjant vaikų, išgyvenusių vėžį, skaičiui, svarbu nustatyti vėžio poveikį ir vaikų, išgyvenusių vėžį, poreikį gauti paramos paslaugas, galinčias sušvelninti ilgalaikį poveikį psichosocialinei gerovei, įskaitant su sveikata susijusią gyvenimo kokybę (angl. HRQOL). Šio leidinio tikslas – aprašyti išgyvenusiųjų gerovę, vėžio poveikį ir palaikomosios pagalbos poreikius bei nustatyti, kaip sociodemografinės ar klinikinės charakteristikos ir vėžio poveikis susiję su nepatenkintais išgyvenusiųjų poreikiais.

Šiame mišrių metodų tyrime kiekybinė apklausa buvo naudojama su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei HRQOL, psichologiniam distresui, vėžio poveikiui ir palaikomosios priežiūros poreikiams įvertinti. Siekiant išsiaiškinti gerovės, sveikatos ir vėžio poveikio reikšmę, buvo atlikti kokybiniai interviu.
Iš viso apklausoje dalyvavo 69 KKS, iš kurių 28 dalyvavo kokybiniuose interviu. Buvo manoma, kad sveikata apima ir fizinius, ir emocinius gerovės aspektus. Vėžys teigiamai paveikė CCS gebėjimą rūpintis ir požiūrį į gyvenimą, o santykiams ir draudimui turėjo neigiamos įtakos. Nepatenkintų poreikių rizika CCS didėjo, kai jie patys nurodė prastą sveikatos būklę, vėlyvą poveikį, psichologinį stresą, vyresnį amžių tyrimo metu arba ilgesnį laiką nuo gydymo pabaigos.

Šiame tyrime daugelis CCS patyrė įvairių psichosocialinių, psichologinių ir informacinių nepatenkintų poreikių, o tai rodo, kad šiuo metu nėra tinkamai tenkinami išgyvenusiųjų poreikiai. Dabartinės pastangos teikti palaikomąją psichosocialinę priežiūrą turėtų būti toliau operatyviai įgyvendinamos, kad būtų teikiama tinkama parama.

Well-Being, Impact of Cancer, and Supportive Needs in Long-Term Childhood Cancer Survivors