Nu het aantal overlevenden van kinderkanker (CCS) toeneemt, is het belangrijk om de impact van kanker en de behoefte van CCS aan ondersteunende diensten te identificeren die de langetermijnimpact op psychosociaal welzijn, inclusief gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (HRQOL), kunnen verminderen. Het doel van deze publicatie was om het welzijn van overlevenden, de impact van kanker en de behoefte aan ondersteunende zorg te beschrijven en te bepalen hoe socio-demografische of klinische kenmerken en de impact van kanker samenhangen met de onvervulde behoeften van overlevenden.

In deze gemengde studie werd een kwantitatieve enquête gebruikt om de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit HRQOL, psychologische distress, de impact van kanker en de behoefte aan ondersteunende zorg te beoordelen. Er werden kwalitatieve interviews afgenomen om de betekenis van welzijn, gezondheid en de impact van kanker te onderzoeken.
In totaal namen 69 CCS deel aan de enquête, waarvan 28 aan de kwalitatieve interviews. Gezondheid werd beschouwd als een begrip dat zowel lichamelijke als emotionele aspecten van welzijn omvat. Kanker had een positieve invloed op het zorgvermogen en de levenshouding van CCS, terwijl relaties en verzekeringen een negatieve invloed hadden. Het risico op onvervulde behoeften nam bij CCS toe met zelfgerapporteerde lage gezondheidsstatus, late effecten, psychologische distress, met een hogere leeftijd tijdens het onderzoek of een langere tijd sinds het einde van de behandeling.

In dit onderzoek ervoeren veel CCS verschillende psychosociale, psychologische en informatieve onvervulde behoeften, wat aangeeft dat de behoeften van overlevenden momenteel niet naar behoren worden vervuld. De huidige inspanningen om ondersteunende psychosociale zorg te bieden moeten verder worden geoperationaliseerd om adequate ondersteuning te bieden.

Well-Being, Impact of Cancer, and Supportive Needs in Long-Term Childhood Cancer Survivors